Het congres BIMopen 2016

BIMopen 2016 - medio oktober - Midden Nederland

Het ééndaagse congres gewijd aan het verkennen van de technologische mogelijkheden en strategische keuzen om de toekomst van uw organisatie in van de bouw- en vastgoedsector verder vorm te geven.

Een dialoog over essentiële onderwerpen die impact en betekenis hebben op het ontwerpen, realiseren, gebruiken en beheren van bouwprojecten, vastgoedbezit, gebouwbeheer en facilitair management (FM).

Deze dag is bestemd voor: Ontwikkelaars, vastgoedeigenaren, gebouwbeheerders, facilitair managers, architecten, ingenieursbureaus, bouwbedrijven, toeleveranciers, fabrikanten en adviseurs in de bouw.

Het BIMopen 2016 staat in het teken van innovatie en technologie in de bouwbranche, vastgoedsector en facilitair management. Building Information Modeling (BIM) gaat over technologie, het bouwproces, de impact op de organisatie-structuur en vooral de klantwaarde die u kunt leveren.

Het grijpt aan op de strategische doelstellingen, beheer- aspecten en organisatieprocessen van uw bedrijf en indirect op de kennis en vaardigheden van uw mensen.

Het bouwproces, de vraagstelling van uw klanten en de ketenspartners veranderen.

Verandert u voldoende mee om te antwoorden?

 
Ben je actief in de bouw-, vastgoedsector of facilitair management? Werk je met Building Information Modeling (BIM) of wil je daar juist veel meer van weten wat het voor jouw business kan betekenen?

Ben jij actief in Beheer & Onderhoud of Facility Management (FM)? Ben je hier in geïnteresseerd, of werk je binnen strategische - en organisatorische huisvestingvraagstukken en op zoek naar kansen en mogelijkheden voor rendementsverbetering, procesoptimalisatie of informatiemanagement?

Wil jij jouw kennis van BIM, de kansen die BIM voor jouw organisatie biedt verbreden of wil je kennismaken met de laatste ontwikkelingen en ontdekken welke kansen BIM jou biedt?

Dan is deze dag voor jou!

BIM biedt vele kansen op het gebied van vraagstelling, ontwerp, visualisatie, realisatie en beheer. Met als resultante: (faal)kostenreductie, projectlastenbeheersing, verbeterde communicatie, grote kwaliteitsverbetering en versnelde procesvoortgang en ingebruikname.
 
Het biedt echter ook voor vastgoedeigenaren, woningcorporaties en gebouwbeheerders, ongekende mogelijkheden, ten aanzien van informatiemanagement en kostenreductie, die momenteel nog nauwelijks worden benut.
 
Bijvoorbeeld het meer concreet in kaart brengen van projectlasten, en daarmee de bedrijfslastenbeheersing en -ontwikkeling, IN DE GEBRUIKS- EN BEHEERFASE! Of een verbeterde klantrelatie-ontwikkeling door een meer effectieve communicatie. Vastgoed wordt efficiënter en effectiever gebruikt en onderhouden, renovatietrajecten verlopen sneller door betere en effectievere communicatie, met meer tevreden bewoners. Of gebouwbeheer en meerjaren onderhoudsplanningen zijn beter in kaart gebracht en daarmee beter te beheren. 
 
"Voor elke euro die wij investeren in het ontwerp volgen uiteindelijk zestig euro in de beheersfase". Er is dus nog veel te winnen!
 
Door betere besluiten te nemen kan er veel bespaart worden op de totale life cycle costs (LCC) van bouwwerken.
 
Hierbij een kort informatief filmpje:
 
tl_files/images/bimopen 2015/BIM,BAM,BOOM.jpg
 
HET BIMOPEN 2016
 
Ontwikkelingen die het afgelopen tijd tot wasdom zijn gekomen:
  • BIM in het werkveld, op de bouwplaats en bij productie
  • BIM en automatisering van bedrijfsprocessen
  • BIM bij Beheer & Onderhoud
  • BIM en gebouwbeheer
  • BIM en (bestaand) vastgoed; renovatie, onderhoud
  • BIM en Facilitair Management
  • BIM en visualisatie, voor, tijdens en na de realisatie

Het BIMopen 2016 zal diverse van deze actuele onderwerpen voor u voor het voetlicht brengen".

Voor sprekers zie het programma.

Voor een impressie van voorgaande edities zie hier eerdere edities.

Het belang van BIM en zijn impact op de organisatie neemt toe en speelt een steeds belangrijkere rol in het blijvend succesvol zijn van uw onderneming. Door betere dienstverlening en nieuwe diensten ontstaan nieuwe kansen en businessmodellen. Daar liggen mogelijkheden om met die informatie meerwaarde voor vele stakeholders, en hun klanten, te creëren en uw ROI te verbeteren.

Met FM-BIM ontstaat bijvoorbeeld eenduidigheid, transparantie en controle over al uw vastgoed, diensten en assets. Het virtuele model wordt gekoppeld aan uw informatie en dagelijkse activiteiten. Hiermee wordt BIM pas echt volwassen.

 tl_files/images/bimopen 2014/4 smaken van BIM.jpg tl_files/images/bimopen 2014/4 smaken van bim-deur.jpg 

Op de hoogte blijven?

Vind je het interessant om de laatste ontwikkelingen bij te houden? Volg ons op Twitter @bimopen en #bimopen of bezoek onze website.

Heb je ideeën voor onderwerpen? Laat het ons weten via de site of info@bimopen.nl

Heb je vragen of opmerkingen? info@2cmanagement.nl of mobiel 06 – 4391.1114

Het BIMopen is een initiatief van          tl_files/images/bimopen 2014/2C management logo rechthoek.JPG

Laatste Nieuws

Verslag BIMopen 2015

Verslag BIMopen 2015; Van ontwerp naar Beheer [hier].

Foto's BIMopen 2015; [hier]

BIMopen 2015; Van Ontwerp naar Beheer

8 oktober 2015 is het weer zover, voor de 4e keer alweer. Het congres BIMopen 2015; van Ontwerp tot beheer. Dit keer gericht op vastgoed, gebouwbeheer, corporatie, zorg en facilitair management.

Wat kan BIM betekenen voor deze branche? Hoe kunnen zij profiteren van de kracht van BIM en deze inzetten voor de uitdagingen waar zij voor staan? Daar gaat dit congres over.

Lees meer...

Twitterberichten @bimopen